balloons.jpg
stockholm.jpg
balloons.jpg

vi har satt
FÄRG PÅ STOCKHOLM
sedan 1963


AJS måleri etablerades redan 1963 och sedan dess har vi satt färg på Stockholm. Vår kunskap samt yrkesstolthet har gjort att vi har en återkommande kundkrets. Efter över 50 år i yrket har vi lärt oss att väl utförda arbeten inte bara handlar om utförandet, utan också uppföljning och eventuellt åtgärd för att alltid ha nöjda kunder.                   

Kontakta oss

SCROLL DOWN

vi har satt
FÄRG PÅ STOCKHOLM
sedan 1963


AJS måleri etablerades redan 1963 och sedan dess har vi satt färg på Stockholm. Vår kunskap samt yrkesstolthet har gjort att vi har en återkommande kundkrets. Efter över 50 år i yrket har vi lärt oss att väl utförda arbeten inte bara handlar om utförandet, utan också uppföljning och eventuellt åtgärd för att alltid ha nöjda kunder.                   

Kontakta oss

Referensobjekt


Referensobjekt


REFERENSOBJEKT

Under våra 50 år i branschen har vi hunnit med ett och annat. Se ett urval av vad vi åstadkommit nedan.

stockholm.jpg

Rotavdrag


Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.

Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229). Kontakta oss för mer information.           

Rotavdrag


Regeringen har föreslagit att rätten till ROT-avdrag för byggarbeten ska gälla från den 8 december 2008.

Skattereduktion medges första gången vid taxeringen 2010. Begreppen reparation, underhåll samt om- och tillbyggnad avses ha samma innebörd som de har i dag i inkomstskattelagen (1999:1229). Kontakta oss för mer information.           

kontakta oss


kontakta oss